Brokerschild & Partners har lång erfarenhet av kundrådgivning från ett brett spektrum av förvärvsprojekt. Vi förstår komplexiteten och riskerna när kunder ska förvärva ett bolag. Brokerschild & Partners bistår vid identifiering av potentiella objekt, värdering och förhandlingsöverväganden och att samordna hela förvärvsprojekt med bolagets interna grupper, externa rådgivare och andra berörda parter i transaktionen.

Oavsett om du är ett svenskt bolag som söker inhemsk eller global expansion eller ett utlandsägt företags som fokuserar på att komma in på den svenska marknaden, kan Brokerschild & Partners hjälpa till att utveckla en omfattande lista över potentiella företagsobjekt och ge företagsförvärvare en viktig överblick av aktörerna inom branschen.